GỌISMS

0984 194 999

Home / Tag Archives: Hướng dẩn xử lý hóa đơn điện tử lập sai

Tag Archives: Hướng dẩn xử lý hóa đơn điện tử lập sai

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo thông tư 32/2011/TT-BTC Xử lý những sai sót thực chất không có gì phức tạp. Bộ phận kế toán xử lý những sai sót đó tương tự như xử lý Hóa đơn giấy. Nhưng có sẵn các mẫu biên …

Read More »
error: Content is protected !!