GỌINhắn Tin

0984 194 999

Home / Tin tức / Hướng dẩn sử dụng phần mềm nhắn tin thương hiệu – Sms brandname

Hướng dẩn sử dụng phần mềm nhắn tin thương hiệu – Sms brandname

Hướng dẩn sử dụng phần mềm nhắn tin thương hiệu – Smsbrandname

1.      ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Khách hàng vào trang Web: http://tinnhanthuonghieu.vn

Vào phần login smsbrandname và nhập use và pass đã được cấp

Nhập tên truy cập và mật khẩu như sau: tên truy cập:……. , mật khẩu: ………

 1. NẠP TIỀN
 • Chọn loại tài khoản Chăm sóc khách hàng;
 • Cào thẻ nhập phần số bí mật vào mục PIN;
 • Nhập phần serial trên thẻ cào vào phần SERIAL;
 • Nhấn nút Đồng ý nếu các thao tác đã hoàn thiện;
 • Nhấn nút Hủy bỏ nếu không có nhu cầu nạp nữa.

3.      Chọn nhu cầu nhắn tin

 • Chọn phần đánh dấu màu đỏ nếu nhắn tin mục đích Quảng cáo.
 • Chọn phần đánh dấu màu vàng nếu nhắn tin mục đích Chăm sóc khách hàng, thông tin nội bộ.

Chương trình nhắn tin ( CTNT ) từ file excel

Để truy cập vào chức năng CTNT từ file excel, bạn chọn Quản lý chương trình nhắn tin => CTNT từ file

Màn hình của chức năng hiển thị như hình dưới đây:

3.1.Thêm mới CTNT từ file excel

Bước 1: Để thêm mới, bạn chọn nút “Thêm mới CTNT từ file excel”

Màn hình thêm mới CTNT từ file excel được hiển thị như hình dưới đây:

Bước 2: Nhập các thông tin, chọn file excel. Nếu bạn chưa có file mẫu, bạn click vào link “File mẫu” và tải về máy.

Trong đó: Mã CTNT, Đường dẫn file, Alias là những thông tin bắt buộc phải nhập.

Thời gian gửi là thời gian tin sẽ tự động gửi khi đến giờ đó nếu người dùng không chọn nút gửi tin để gửi bằng tay.

Hướng dẫn nhập nội dung vào file mẫu. File excel có dạng như sau:

Trong đó, cột đầu tiên bắt buộc phải là cột Số điện thoại theo định dạng quốc tế (849…., 8416…., 8412….), cột thứ 2 là cột nội dung tin nhắn, nội dung có thể giống nhau hoặc khác nhau giữa các dòng.

Bước 3: Sau khi nhập xong, bạn nhấn nút lưu và gửi nếu muốn gửi luôn (nếu cần gửi luôn phần thời gian không chọn), nhân nút lưu nếu muốn hẹn giờ.

3.2.Thêm mới CTNT từ file excel với nội dung động

Bước 1: Để thêm mới, bạn chọn nút “Thêm mới CTNT từ file excel với nội dung động”

Bước 2: Nhập các thông tin, chọn file excel. Nếu bạn chưa có file mẫu, bạn click vào link “File mẫu” và tải về máy.

Trong đó: Mã CTNT, Đường dẫn file, Nội dung tin nhắn, Alias là những thông tin bắt buộc phải nhập.

Thời gian gửi là thời gian tin sẽ tự động gửi khi đến giờ đó nếu người dùng không chọn nút gửi tin để gửi bằng tay.

Hướng dẫn nhập nội dung vào file mẫu. File excel có dạng như sau:

Trong đó, cột đầu tiên bắt buộc phải là cột Số điện thoại, các cột sau đó, người dùng có thể nhập tùy ý với các nội dung khác nhau

Hướng dẫn nhập nội dung tin nhắn:

Nội dung tin nhắn bạn sẽ nhập như sau: Nội dung tin  <cl1>, cl<2>… Với <cl1>. <cl2>.. là các cột tương ứng với cột B,C… trong bảng excel

Giả sử với file excel như hình trên, bạn nhập nội dung như sau:

Chao ban <cl1>, diem thi cua ban la: Diem Toan <cl2>, Diem Ly <cl3>

Thì khi gửi tin nhắn nội dung sẽ như sau:

Chao ban Hoàng Yến, diem thi cua ban la: Diem Toan 10, Diem Ly 9

Chao ban Nguyen Nhung, diem thi cua ban la : Diem Toan 9, Diem Ly 10

Hệ thống sẽ tự hiểu cl1 là cột Họ tên, cl2 là cột Điểm toán, cl3 là cột Điểm lý

Bước 3: Sau khi nhập xong, bạn nhấn nút Thêm mới để lưu thông tin.

4.    tạo nhóm danh bạ

Để truy cập vào chức năng Quản lý nhóm, đối tác chọn Quản lý  danh bạ => Quản lý nhóm

Trang quản lý nhóm hiển thị như hình dưới đây

4.1.Tìm kiếm nhóm

Bước 1: Để tìm kiếm một nhóm, bạn nhập tên nhóm vào ô Nhóm danh bạ

Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị xuốn danh sách bên dưới.

4.2.Thêm mới nhóm

Bước 1: Để thêm mới một nhóm, bạn click vào nút “Thêm mới”, màn hình thêm mới sẽ hiển thị như sau:

Trong đó:

 1. Là ô để bạn nhập tên nhóm. Lưu ý, tên nhóm bắt buộc phải nhập và không được nhập trùng
 2. Là ô để bạn nhập mô tả về nhóm. Mô tả có thể để trống, không cần nhập.

Bước 2: Sau khi nhập xong, bạn nhấn nút  “Thêm mới” để lưu thông tin. Nếu thêm mới thành công, nhóm vừa tạo sẽ được hiển thị trên danh sách nhóm.

4.3.Sửa thông tin nhóm

Bước 1: Để sửa thông tin nhóm, bạn chọn một nhóm muốn sửa rồi click vào biểu tượng chiếc bút ở cột Thao tác

Màn hình sửa thông tin nhóm được hiển thị như hình dưới đây:

Bước 2: Thực hiện sửa thông tin, trong đó:

 1. Là tên nhóm, không được để trống, không được lấy tên nhóm đã có
 2. Là mô tả về nhóm đó

Bước 3: Sau khi sửa thông tin, nhấn nút “Sửa” để thực hiện lưu thông tin.

4.4.Xóa nhóm

Bước 1: Để xóa nhóm, bạn chọn 1 nhóm muốn xóa rồi click vào biểu tượng xóa ở cột Thao tác

Bước 2: Sau khi click vào xóa, hệ thống hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn xóa không ?

Nếu bạn chọn OK, hệ thống sẽ xóa nhóm, nếu bạn chọn Cancel, hệ thống sẽ hủy việc xóa nhóm và quay trở về trang danh sách nhóm.

5.      QUẢN LÝ DANH BẠ

Để truy cập vào chức năng Quản lý danh bạ chọn Quản lý  danh bạ, Trang quản lý danh bạ hiển thị như hình dưới đây:

5.1.Thêm mới danh bạ

Bước 1: Để thêm mới một danh bạ, bạn click vào nút “Thêm mới”, màn hình thêm mới sẽ hiển thị như sau:

Bạn nhập các thông tin của danh bạ, trong đó:

 • Số điện thoại, giới tính, nhóm là bắt buộc phải nhập
 • Số điện thoại phải định dạng 84xxxx
 • Trong một nhóm thì chỉ được nhập 1 số điện thoại

Bước 2: Sau khi nhập xong, bạn nhấn nút  “Lưu” để lưu thông tin. Nếu thêm mới thành công, danh bạ vừa tạo sẽ được hiển thị trên danh sách.

Click nút “Nhập lại” sẽ xóa các nội dung vừa nhập để nhập lại.

5.2.Thêm danh bạ từ file excel

Bước 1: Để thêm mới danh bạn từ file excel, bạn click vào nút “Import”, màn hình thêm danh bạ từ file excel sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Để thêm được danh bạ từ file excel, bạn phải nhập nội dung trong file được quy định giống như trong file mẫu. Để tải file mẫu, bạn click vào link “File mẫu” và tải file về máy, nhập danh bạ vào file đó.

Bước 3: Chọn nhóm cần thêm danh bạ vào, chọn file chứa các danh bạ

Bước 4: Nhấn nút  “Import” để lưu thông tin. Nếu thêm mới thành công, danh bạ vừa tạo sẽ được hiển thị trên danh sách.

5.2.1.      Sửa thông tin danh bạ

Bước 1: Để sửa thông tin danh bạ, bạn chọn một danh bạ muốn sửa rồi click vào biểu tượng chiếc bút ở cột Thao tác

Màn hình sửa thông tin danh bạ được hiển thị như hình dưới đây:

Bước 2: Thực hiện sửa thông tin, lưu ý:

 • Số điện thoại, giới tính, nhóm không được để trống
 • Số điện thoại phải định dạng 84xxxx
 • Trong một nhóm thì chỉ được nhập 1 số điện thoại, một số điện thoại có thể ở nhiều nhóm

Bước 3: Sau khi sửa thông tin, nhấn nút “Sửa” để thực hiện lưu thông tin.

5.2.2.      Xóa danh bạ

Bước 1: Để xóa một danh bạ, bạn chọn một danh bạ muốn xóa rồi click vào biểu tượng xóa ở cột Thao tác

Bước 2: Sau khi click vào xóa, hệ thống hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn xóa không ?

Nếu bạn chọn OK, hệ thống sẽ xóa danh bạ, nếu bạn chọn Cancel, hệ thống sẽ hủy việc xóa danh bạ và quay trở về trang danh sách danh bạ.

6.      Gửi CTNT từ danh bạ

 • Để truy cập vào chức năng CTNT từ danh bạ, CP chọn Quản lý chương trình nhắn tin => CTNT từ danh bạ, trang CTNT từ danh bạ hiển thị như hình dưới đây:
 • Để gửi tin từ danh bạ chọn tạo mới chương trình nhắn tin màn hình hiện ra như hình dưới đây:

7.      Cấu hình gửi tin chúc mừng sinh nhật

Để truy cập vào chức năng gửi tin CMSN, bạn chọn Cấu hình gửi tin => Cấu hình gửi tin chúc mừng sinh nhật

Để gửi tin CMSN trước tiên cần tạo nhóm Danh bạ và chọn gửi tin CMSN theo danh bạ đã tạo.

5.1  Thêm mới cấu hình gửi tin CMSN

Bước 1: Để thêm mới, bạn chọn nút “Thêm mới”, màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập các thông tin của cấu hình gửi tin CMSN. Trong đó

Tất cả các thông tin đều bắt buộc nhập

Bạn có thể chọn gửi 1 hoặc nhiều nhóm bằng cách chọn nhóm và chuyển sang ô bên phải

Giờ gửi tin là giờ mà hệ thống sẽ quét và gửi tin CMSN

Nội dung phải nhập tiếng Việt không dấu

Trạng thái: có 2 trạng thái là kích hoạt và chưa kích hoạt. Chỉ những cấu hình ở trạng thái kích hoạt thì hệ thống mới thực hiện việc gửi tin CMSN.

Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin, bạn nhấn nút Thêm mới để lưu thông tin.

5.2.Sửa cấu hình gửi tin CMSN

Bước 1: Để sửa cấu hình gửi tin CMSN, bạn chọn một cấu hình muốn sửa rồi click vào biểu tượng chiếc bút ở cột Sửa/xóa/Kích hoạt

Màn hình sửa cấu hình gửi tin CMSN được hiển thị như hình dưới đây:

Bước 2: Thực hiện sửa thông tin, các lưu ý tương tự như phần thêm mới.

Bước 3: Sau khi sửa thông tin, nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin vừa sửa.

5.3. Xóa cấu hình gửi tin CMSN

Bước 1: Để xóa một cấu hình gửi tin CMSN, bạn chọn một cấu hình, click vào biểu tượng xóa ở cột Sửa/Xóa/Kích hoạt

Bước 2: Sau khi click vào xóa, hệ thống hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn xóa không ?

Nếu bạn chọn OK, hệ thống sẽ xóa cấu hình gửi tin CMSN đó, nếu bạn chọn Cancel, hệ thống sẽ hủy việc xóa cấu hình gửi tin CMSN và quay trở về trang danh sách cấu hình gửi tin CMSN.

 1. BÁO CÁO

Tại mục báo cáo thông kê hình trên Đối tác có thể cập nhật các thông tin:

 • Báo cáo sản lượng theo ngày, tháng
 • Tra cứu tình trạng gửi tin của thuê bao.
 • Tra cứu lịch sử nạp tiền.
 1. TẠO TÀI KHOẢN FAMILY

Là hình thức tạo thêm tài khoản con từ tài khoản chính do Viett cung cấp. Tài khoản con này có đầy đủ tính năng nhắn tin nhưng chỉ được nhắn theo thương hiệu do tài khoản chính gán, chỉ nhìn thấy tập khách hàng do tài khoản chính tạo hoặc tự tạo danh bạ. Được dùng chung tiền trong tài khoản chính.

Cách tạo tài khoản con:

 • Vào Quản lý người dùng chọn Quản lý tài khoản => chọn Thêm mới tạo tài khoản con.
 • Vào Quản lý người dùng Alias gán thương hiệu cho tài khoản con mới được tạo.
 • Vào Quản lý người dùng danh bạ gán danh bạ cho tài khoản con.

Mr TUẤN – Viettel Đà nẵng
Địa chỉ: 52 Duy Tân, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0984 194 999
Email: Tuanva194999@gmail.com

Check Also

0

Hướng dẩn ký văn bản điện tử bằng chữ ký số My Sign Viettel

Chữ ký số My Sign Viettel: là một dạng chữ ký điện tử với các …

error: Nội dung được bảo vệ !!