Home / Tin tức / Tổng Cục Thuế trả lời về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế trả lời về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

TỔNG CỤC THUẾ TRẢ LỜI VỀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Câu hỏi 1: Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty của tôi có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng không?
>> TCT trả lời: Theo Khoản 3 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định.
Câu hỏi 2: Công ty tôi đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế đã trả kết quả không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Xin hỏi công ty phải làm thủ tục gì để được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử?
>> TCT trả lời: Theo quy định tại Điểm 4 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP: “Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.”
Câu hỏi 3: Có thể in thêm logo của Doanh nghiệp trên hóa đơn điện tử không?
>> TCT trả lời: Có. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.
Câu hỏi 4: Khi Công ty tôi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì trong vòng bao nhiêu ngày sẽ được nhận thông báo chấp nhận của cơ quan Thuế?
>> TCT trả lời: Theo Khoản 2 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định NĐ 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.
Câu hỏi 5: Công ty tôi đã đăng ký sử dụng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhưng muốn thay đổi thông tin thì có được không?
>> TCT trả lời: Theo Khoản 4 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Câu hỏi 6: Công ty tôi đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế chấp thuận. Trong quá trình sử dụng công ty tôi có nhu cầu thay đổi thông tin đã đăng ký. Xin hỏi trong trường hợp này công ty tôi cần làm thủ tục gì để thay đổi thông tin?
>> TCT trả lời: Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký, doanh nghiệp làm theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL VUI LÒNG LIÊN HỆ :

Mr Anh Tuấn – Viettel Đà Nẵng

Điện thoại: 0984 194 999 (zalo,mocha)

Email: Tuanva194999@gmail.com

Website: https://vietteldanang.com.vn/

Check Also

Mysign

Hướng dẩn cài đặt App Chữ ký số từ xa My Sign

Chữ ký số từ xa Cloud-CA Viettel: là một dạng chữ ký điện tử với …

error: Nội dung được bảo vệ !!
Liên hệ