GỌISMS

0984 194 999

Home / Tag Archives: Hóa đơn điện tử

Tag Archives: Hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế trả lời về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

TỔNG CỤC THUẾ TRẢ LỜI VỀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Câu hỏi 1: Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty của tôi có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng không? >> TCT trả lời: Theo Khoản 3 Điều …

Read More »
error: Content is protected !!