GỌINhắn Tin

0984 194 999

Home / Tin tức / Chữ Ký Số Dịch Vụ Công

Chữ Ký Số Dịch Vụ Công

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

I. Chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

Các dịch vụ công trực tuyến KBNN đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

II. Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014: Hướng dẫn Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

– Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử

– Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2015: Về việc ban hành Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua KBNN.

– Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ quốc phòng hướng dẫn về cung cấp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

– Công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/4/2017 của BTC về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia DVC trực tuyến của KBNN

– Quyết định số 3950/QĐ-KBNN ngày 22/8/2017 của Tổng giám đốc KBNN về việc quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hệ thống KBNN.

– Công văn số 388/KBNN-CNTT của KBNN ngày 29/01/2018 về việc chính thức vận hành và cung cấp DVC trực tuyến KBNN trên phạm vi diện rộng

III. Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN gồm:

  • Dịch vụ công số 1: Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
  • Dịch vụ công số 2: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước.
  • Dịch vụ công số 3: Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán.
  • Dịch vụ công số 4: Đăng ký rút tiền mặt tại Kho bạc nhà nước

IV. Ứng Dụng của chữ ký số dịch vụ công

Ứng dụng chữ ký số trong việc xác nhận nộp hồ sơ điện tử, ký duyệt kết quả xử lý hồ sơ nhằm giảm thời gian đi lại của đơn vị do không cần làm việc trực tiếp tại KBNN.

– Cung cấp phương tiện thông tin thuận tiện cho KBNN và đơn vị giao dịch với KBNN qua hệ thống thông báo tự động trạng thái xử lý hồ sơ của hệ thống phần mềm tới Email, Điện thoại của đơn vị.

– Phục vụ công tác báo cáo linh hoạt và chính xác cho cán bộ nghiệp vụ và lãnh đạo tại KBNN

– Cập nhật kịp thời thông tin các thủ tục, biểu mẫu, văn bản quy phạm pháp luật.

– Dễ dàng tích hợp và trao đổi thông tin với các hệ thống ứng dụng khác (nếu cần)

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ DỊCH VỤ CÔNG VUI LÒNG LIÊN HỆ :

Mr Anh Tuấn – Viettel Đà Nẵng

Điện thoại: 0984 194 999

Email: Tuanva194999@gmail.com

Website: https://vietteldanang.com.vn/

Check Also

Logo

Hướng dẩn cách cài đặt chữ ký số Viettel lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hướng dẩn cài đặt CTS công cộng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia …

error: Nội dung được bảo vệ !!