GỌINhắn Tin

0984 194 999

Home / Tin tức / Hướng dẩn kết nối Hóa đơn điên tử Viettel với phần mềm kế toán Misa SME 2020

Hướng dẩn kết nối Hóa đơn điên tử Viettel với phần mềm kế toán Misa SME 2020

1

Các bước đăng ký:

 1. Đăng ký sử dụng combo Chữ ký số và Hóa đơn điện tử Viettel
 2. Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử Viettel với Misa 2020
 3. Các nghiệp vụ sử dụng phần mềm

Bước 1: Kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử Viettel với Misa23

Nhập mã số thuế , tên đăng nhập và mật khẩu

4Bước 2: thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử

5

Các thông số cấu hình hệ thống

6

Bước 3: Thực hiện nghiệp vụ HĐĐT

 • Lập và phát hành hóa đơn
 • Thu hồi hóa đơn chờ phát hành
 • Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế
 • Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

Lưu ý: Thực hiện trên Sinvoice các nghiệp vụ HĐĐT khác như: Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy, gửi hóa đơn cho khách hàng, tải hóa đơn đã phát hành…

HƯỚNG DẨN LẬP VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bước 1: Lập hóa đơn trên MISA SME
1. Điền thông tin: Mẫu số, Ký hiệu, Ngày hóa đơn.
2. Gửi hóa đơn lên SInvoice

 • Nếu thiết lập gửi Tự động: Chương trình tự động gửi hóa đơn lên SInvoice ngay sau khi cất Hóa đơn.
 • Nếu thiết lập gửi Thủ công: Nhấn Gửi lên PM HĐĐT

7Bước 2: Phát hành hóa đơn trên SInvoice

=>>Truy cập menu Quản lý hóa đơn > Quản lý hóa đơn chưa phát hành

Trường hợp phát hành một hóa đơn: Tại màn hình Danh sách Hóa đơn chưa phát hành, tại 1 bản ghi nhấn “ Xem và phát hành”

8

Trường hợp phát hành nhiều hóa đơn:

9

10

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME

 • Tự động: Tần suất 15 phút/lần
 • Thủ công: (Có thể thực hiện trên danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ Chuyển kho)

11

Có thể gửi thủ công hàng loạt HĐ lên SInvoice (trên danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ Chuyển kho)

12

THU HỒI HÓA ĐƠN CHỜ PHÁT HÀNH

13

Chuyển Trạng thái phát hành HĐ thành Đã thu hồi, tiếp theo cho phép Sửa/Xóa HĐ Đã thu hồi và gửi lên phần mềm Hóa đơn điện tử Viettel để phát hành lại

XÓA HÓA ĐƠN VÀ LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ

Bước 1: Lập hoá đơn thay thế trên SME

14

Hoặc

15

Hóa đơn thay thế:

16

Bước 2: phát hành hóa đơn thay thế trên phần mềm Hóa đơn điện tử

Thực hiện tương tự luồng phát hành hóa đơn nháp thường.

Lưu ý: không thể phát hành hóa đơn thay thế nháp mà Hóa đơn gốc có trạng thái là: Hóa đơn điều chỉnh thông tin, Bị thay thế, Hóa đơn xóa bỏ, Hóa đơn điều chỉnh tiền, Bị điều chỉnh tiền

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/trạng thái hóa đơn về SME

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn thay thế/Trạng thái xóa bỏ hóa đơn gốc và Trạng thái phát hành hóa đơn thay thế về SME với tần suất 15 phút/lần
 •  Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn để cập nhật.

17

LƯU Ý KHI LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ

 1. Không cho phép lập hóa đơn thay thế từ các hóa đơn đã bị xóa bỏ trên Sinvoice trước đó
 2. Để Cất được hóa đơn thay thế yêu cầu máy tính cần có kết nối với mạng
  • Nếu không có mạng thì khi Cất hóa đơn thay thế, dưới SME sẽ cảnh báo và không cho Cất. Cho phép người dùng xuất khẩu các thông tin trên hóa đơn ra excel để lưu lại
 • Khi có mạng internet, người dung lập lại hóa đơn thay thế và gửi lên SInvoice (Có thể lập nhanh bằng cách nhập khẩu hóa đơn đã lưu hoặc copy cột dữ liệu từ file excel vào phần mềm)
 1. Nếu lập hóa đơn thay thế trên SInvoice, chương trình sẽ không lấy hóa đơn thay thế về Kế toán phải tự lập bổ sung như sau:
  • Nếu hóa đơn bị thay thế là hóa đơn lập kèm với chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua => Cần sửa lại Chứng từ dưới SME theo thông tin của hóa đơn thay thế phát hành trên SInvoice (Lưu ý: Cần thiết lập cho phép nhập số hóa đơn bằng tay để nhập được số hóa đơn thay thế)
  • Nếu hóa đơn bị thay thế là hóa đơn độc lập => Cần lập bổ sung hóa đơn thay thế dưới SME
 2. Hóa đơn thay thế tự nhập tay số hóa đơn dưới SME sẽ không cập nhật được trạng thái Đã phát hành trên SInvoice

LẬP VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

 • Bước 1: Lập hoá đơn điều chỉnh trên SME
 1. Lập hóa đơn điều chỉnh

181920Bước 2: Phát hành hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử Viettel

Thực hiện tương tự luồng phát hành hóa đơn nháp thường. Lưu ý:

 • Không thể phát hành Hóa đơn điều chỉnh thông tin nháp mà Hóa đơn gốc có trạng thái là: Bị thay thế hoặc Xóa bỏ
 • Không thể phát hành hóa đơn điều chỉnh tiền nháp mà Hóa đơn gốc có trạng thái là: Hóa đơn điều chỉnh thông tin, Bị thay thế, Hóa đơn xóa bỏ

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về SME

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn và Trạng thái phát hành hóa đơn về SME với tần suất 15 phút/lần
 • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn để cập nhật.

21

GỞI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH LÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 • Tự động: Tự động gửi hóa đơn lên SInvoice ngay sau khi cất Hóa đơn.
 • Thủ công:Nhấn Gửi HĐ lên PM HĐĐT.

22

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VUI LÒNG LIÊN HỆ :

Mr Anh Tuấn – Viettel Đà Nẵng

Điện thoại: 0984 194 999 (zalo,mocha,..)

Email: Tuanva194999@gmail.com

Website: https://vietteldanang.com.vn/

Check Also

Mysign

Hướng dẩn cài đặt App Chữ ký số từ xa My Sign

Chữ ký số từ xa Cloud-CA Viettel: là một dạng chữ ký điện tử với …

error: Nội dung được bảo vệ !!